Rozładunek części mobilnej systemu do pomiaru skutecznej powierzchni odbicia.