System pomiarowy skutecznej powierzchni odbicia

ELSON Sp.J. wraz z włoską firmą Ingegneria Dei Sistemi S.p.A opracowuje mobilny system do pomiaru skutecznej powierzchni odbicia jednostek pływających. Taki system pomiarowy umożliwia optymalizację projektowanych i już będących w działaniu okrętów pod kątem widzialności w systemach radarowych.

Uzupełnieniem oferty pomiarowej jest oprogramowanie do projektowania i optymalizacji w fazie projektowej skutecznej powierzchni odbicia okrętu.

elson_logo_transp_mw_duze nadir_m  image002