Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego w ELSON Sp.J.

cert bezp UE.pdfELSON Sp.J. uzyskała Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli „tajne”, oraz odpowiednie certyfikaty NATO Secret oraz EU Secret. Dokumenty umożliwiają wykonywanie prac wszędzie tam gdzie niezbędny jest dostęp, przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych.